top of page

Hvordan bruker vi hansker

Renholdere har stor risiko for å utvikle håndeksem hvis de ofte har hendene i vann og fordi de jobber med kjemiske stoffer.

Dersom du bruker mye microfiberkluter uten beskyttelse, fjerner du det beskyttende fettlaget på hendene og blir mer utsatt for håndeksem.

Sanitærrenhold. Bruk hansker når du gjør rent på sanitærrom/toaletter og annen form for renhold hvor det er en viss smitterisiko.

Temporært renhold. Bruk hansker når du gjør rent med med sterke kjemikalier f.eks. ved oppskuring og polishbehandling.

Daglig renhold. Bruk hansker når du du vil beskytte hendene for vann eller kjemikalier. Bruk også hansker for å unngå uttørring av huden ved bruk av microfiberkluter.

Vi bruker hansker som er testet og godkjent for bruk ved kontakt med kjemikalier (ikke vinyl!)

bottom of page