top of page

Hvordan bruker vi hansker

Frisører har stor risiko for å utvikle håndeksem fordi de ofte har hendene i vann og fordi de jobber med mange kjemiske stoffer.

Dersom du må vaske hår i flere timer skal du bruke hansker for å beskytte huden.

Hårbehandling. Bruk hansker når du vasker hår, setter opp/styler farget hår, bleker hår eller tar permanent.

Fargebehandling. Bruk hansker når du vasker fargeskåler og pensler samt ved all omgang av permanentspoler.

Vått arbeid. Bruk hansker når du utfører oppgaver som gjør at hendene blir våte og fuktige.  Husk at hendene skal være helt tørre før du tar på hansker.

Vi bruker hansker som er testet og godkjent for bruk ved kontakt med kjemikalier (ikke vinyl!)

bottom of page