top of page

Derfor bruker vi hansker

Grunn 1

Hygiene. Vi bruker hansker for å beskytte oss mot smitte og skitt.Grunn 2

Helse. Vi bruker hansker for å hindre at vi utvikler håndeksem og allergisk eksem på hendene.

 

Grunn 3

Kjemikalier. Vi bruker hansker for å beskytte hendene mot allergifremkallende og hudirriterende kjemikalier. Vi bruker det også for å beskytte hendene mot vann og vått arbeid.

 

 

bottom of page